Z KNIHY ÚRAZŮ NA STRAKAPOUDOVĚ PRACOVIŠTI

(sic!!!)

30.10.86

V časných ranních hodinách, když s. Kopta kráčel směrem k budově, kde chtěl zahájit práci, šlápl výše jmenovaný soudruh na namrzlý plán. Nešťastník, aniž byl pod vlivem alkoholu, upadl. Utrpěl při tom zlomeninu nosu a četné podlitiny. Spolupracovník s. Velek, který okenním otvorem spatřil zmítajícího se dělníka, přispěchal okamžitě na pomoc.

S vypětím všech sil byl zraněný dopraven do buňky a poskytnuta neprodleně první pomoc. Když ústa postiženého špitla první slůvko "pít", bylo jasné, že nehodu přežil. Asi po hodině, když nešťastník nasbíral konečně dostatek sil, pokračoval v obvyklém pracovním nasazení a prohlásil, že v životě nepřekročí plán.

Svědek: Velek Karel
Postižený: Kopta Stanislav
Ošetřující: Mora Roman